sini_edited.jpg

Sininen Saari

Luova työnohjaus

Suomen työnohjaajien (STO ry) mukaan työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Sininen Saari  tarjoaa kehittämäni TaTaMus-menetelmän (tarinasta tanssien musiikkiin) avulla luovaa työnohjausta. Syksyllä 2021 alkaneen luovan työnohjauksen tutkimusryhmässä olen selvittänyt luovien elementtien laajempaa vaikutusta asiakkaiden työhyvinvointiin mm. työssä jaksaminen, oman luovan toiminnan rikastuminen ja minäpystyvyys.

Keväällä 2022 alkaa uusi luovan työnohjauksen ryhmä. Ryhmä kokoontuu viisi kertaa. Lisätiedot ja ilmottautumiset info@sinisaarinen.com.