top of page
Työnohjaus_Parempi.jpeg
Palvelut: Services

Työnohjaus

Suomen työnohjaajien (STOry) mukaan työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. www.suomentyonohjaajat.fi

Palvelut: Text

Luova työnohjaus

Luova työnohjaus on kehittämäni 5x 1,5t ryhmänohjaus (3-4vk välein), jonka aikana yksilö tekee omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän sekä reflektoi omaa luovaa toimintaansa omassa työssään 4-6kk ryhmätoiminnan jälkeen.

Syksyllä 2021 toteutui ensimmäinen luovan työnohjauksen ryhmä Helsingissä, joka oli samalla myös luovan työnohjauksen tutkimusryhmä.

Keväällä 2023 alkaa uusi luovan työnohjauksen ryhmätoteutus Helsingissä.

Palvelut: Text
bottom of page