top of page
Työnohjaus_Parempi.jpeg

Sininen Saari

Luova työnohjaus

Suomen työnohjaajien (STOry) mukaan työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. www.suomentyonohjaajat.fi

Sininen Saari  on luovan työnohjauksen palvelu, jossa työnohjauksen prosessiin liitetään Tarinasta tanssien musiikkiin (TaTaMus) -menetelmän luovia elementtejä. Tämä työkalu tarjoaa yksilölle sekä ryhmän jäsenille uudenlaisen, dynaamisen työkalun oman työnsä kehittämiseksi. 

Luovan työnohjauksen ryhmätoteutus on 5x 1,5t ryhmänohjaus (3-4vk välein), jonka aikana yksilö tekee omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän sekä reflektoi omaa luovaa toimintaansa omassa työssään 4-6kk ryhmätoiminnan jälkeen.

Syksyllä 2021 toteutui ensimmäinen luovan työnohjauksen ryhmä Helsingissä, joka oli samalla myös luovan työnohjauksen tutkimusryhmä.

Tällä hetkellä olen tohtoriopiskelijana Jyväskylän yliopistossa. Tutkin työhyvinvointia ja työkykyisyyttä luovan työnohjaustyökalun avulla.

Seuraava luovan työnohjauksen ryhmä alkaa keväällä 2023 Jyväskylässä lähitoteutuksena.

Palvelut: Services
bottom of page